การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2559 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์) เป็นประธานการประชุมฯ สำหรับการประชุม กศจ. ในครั้งนี้ นายปรีชา บัวกิ่ง ศึกษาธิการจังหวัดระนอง กล่าวว่า มีภาระกิจเร่งด่วนจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการ กศจ.พิจารณา ดังนี้ 1) เรื่องขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.ระนอง จำนวน 3 ราย 2) เรื่องขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ระนอง จำนวน 3 ราย 3) เรื่องการเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ระนอง 4) เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 3 ราย 5) การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 2 ราย 6) เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 2 ราย 7) เรื่องการตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนให้เป็นมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย 8) เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 9) เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 10) เรื่องการดำเนินการให้ได้มาซึ่งบุคคล เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง (อกศจ.ระนอง) / ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค