รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายละเอียดประกาศ

องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด ฯ

ใบสมัคร