ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ
ตัวอย่างการบรรจุซองแบบประเมินพฤติกรรม