วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสถียร  รุกขพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดระนอง เข้าพบปะพูดคุย และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 จำนวน 19 ราย โดยแบ่งเป็นสังกัด สพป.ระนอง จำนวน 18 ราย  และสังกัด สพม.14 จำนวน 1 ราย  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง