แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 23 สิงหาคม 2562  นายเสถียร  รุกขพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดระนอง พบปะพูดคุย ให้โอวาท และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นางสาวรุ่งอักษร ก๊กตระกูล กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์
บรรจุโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน)
2. นางสาวศันศนีย์  จันทอง กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
บรรจุโรงเรียนบ้านสำนัก
3. นายไตเติ้ล  โกยทอง   กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา บรรจุโรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง