ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563

1ประกาศรับสมัครบุคคลฯ
2กำหนดการคัดเลือก
3ตารางสอบ
4องค์ประกอบการประเมิน
5ใบสมัครคัดเลือกบุคคลฯ
6แบบรายงานประวัติและผลงาน
7แบบรายงานการนับระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
8แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ข้อ 9
9รายละเอียดเอกสาร หลักฐานสำหรับลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ของสถานศึกษา
10มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด