วันที่ 27 มกราคม 2564 นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารงานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะร่วมลงพื้นที่จังหวัดระนอง ณ โรงเรียนบ้านเกาะเหลา