วันที่ 29 มกราคม 2564 นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารงานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง