๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.อรัญญา อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง พร้อมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในการเปิดเรียน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิด การเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ