๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลดวงกมล อำเภอเมือง จังหวัดระนอง