๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.อรัญญา อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลนับเงิน