นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่จังหวัดระนอง