การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง (กศจ.ระนอง) ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2564)  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564 เวลา 13.00 น. โดยมีนายสมจิตร์ เขียนด้วง เป็นประธานการประชุม และมีนางอรัญญา อินอ่อน เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งมีประเด็นในการพิจารณา เช่น การอนุมัติผลและแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 4 ราย, การอนุมัติประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 2 ราย, การกำหนดสัดส่วนตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง จำนวน 4 ตำแหน่ง, การอนุมัติย้ายและส่งคำร้องขอย้าย ขรก.ครู ฯ ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีปกติ) จำนวน 66 ราย และการอนุมัติย้ายส่งคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ ไปต่างเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 ราย เป็นต้น