วันที่ 5 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์