นางอรัญญา อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564