ประกาศรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศรับโอนข้าราชการ