การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ภาษาจีน

วันนี้ (24 มิถุนายน 2564) นายทศพร  ภูมิทัศน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ได้พบปะพูดคุยและให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 ราย คือ รายนางสาวพัชริดา เกื้อสกุล สาขาวิชาเอก ภาษาจีน โดยได้รับการบรรจุที่โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง