รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มหรือผู้อำนวยการหน่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม