ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง