ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง