ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2564)

รายงานไตรมาสที่ 4