ประชุมคณะกรรมารและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)