ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก ภาค ข