ประชุมคณะทำงานการสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินและเอกสารหลักฐานและเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ/ครูชำนาญการพิเศษ