ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค (สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไปฯ