ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ออนไลน์ (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom และเป็นประธานประชุมผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง