ประชุมคณะกรรมการประเมินประวัติและผลงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษฯ