พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

พิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนk