ดร.อรัญญา อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายสุชีพ ช่วยแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ในโอกาสมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดระนอง