14. นายสุชีพ ช่วยแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ได้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง