เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยยามเช้า เพื่อหารือข้อราขการและภารกิจของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจภูธรจังหวัดระนอง (ผู้แทนกระทรวง) และหน่วยงานในสังกัดเป็นเจ้าภาพ ณ ซันนี่เวลล์ รีสอร์ท จังหวัดระนอง