พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และทุนเรียนดีบริษัท M&J Software House และชุดตรวจ SARS-COV-2 Antigen Detection Kit (ATK) วันที่ 17 มี.ค. 2565 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ ระนอง