ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้องตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565_0001