สำนักงาน​ศึกษาธิการ​จังหวัด​ระนอง​ จัดประชุมคณะกรรมการ​ข้อมูล​ข่าวสาร​ของราชการ​ สำนักงานศึกษาธิการ​จังหวัด​ระนอง​ ผ่านระบบgoogle meet​ โดยน.ส.รัชนี​ จิตต์สว่าง​ นักวิเคราะห์​นโยบายชำนาญ​การ​พิเศษ​ เป็นประธานการประชุม​ระเบียบวาระการประชุม​ เรื่องพิจารณา​1เรื่อง