ตรวจสอบคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สามารถตรวจสอบคะแนนได้  ระหว่างวันที่ 4 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2565

http://103.205.161.147/web/Application.htm?mode=initLogin