ฉบับที่ 84/2565 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสุชีพ ช่วยแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ได้มอบหมายให้ นางอรัญญา อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด–19 ครั้งที่ 1/2565 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องพลับพลึงธาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระนอง