วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดระนอง ในการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามนโยบายเร่งด่วน “อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เวลา 13.30 น. ประชุมรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการของหน่วยงานการศึกษา ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง
เวลา 16.30 น. ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อติดตามนโยบายเร่งด่วน “โรงเรียนคุณภาพ” ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน
โดยมีนายสุชีพ ข่วยแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดระนอง ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผอ.สพป.ระนอง นางนัยนา จำเนียร ผอ.กศน.จังหวัดระนอง ผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและประชุมรายงานผลการดำเนินงาน