วันที่ (11 พฤษภาคม 2565) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการให้คะแนนตัวชี้วัดและการประเมินศักยภาพ ให้เป็นไปตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด การพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 (รอบเพิ่มเติม) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมแบร์โทนี่ โรงเรียน ศรีอรุโณทัย โดยมีนางวรรณี พุ่มสุวรรณ เป็นประธานการประชุม