วันนี้ (12 พฤษภาคม 2565) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1/2565) เพื่อคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ, รางวัลคุรุสภา, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลคุรุสดุดี โดยมีนางอรัญญา อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแบร์โทนี่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย