นางสัญญา กวั้งซ้วน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดระนอง พร้อมกับบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนเอกชนในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่โรงเรียนศรีอรุโณทัย โรงเรียนหมิงซิน และโรงเรียนนับเงิน