นายสุชีพ ช่วยแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดระนอง พร้อมนางสัญญา กวั้งซ้วน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และบุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โรงเรียนเอกชนในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่โรงเรียนกิจติมาพร โรงเรียนอนุบาลดวงกมล และโรงเรียนอนุบาลสุพัชชา