สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โดยมีนางสรวีย์ แสงเงิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้พบปะ กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 2 ราย