สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019