สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง เข้าร่วมให้ความรู้ ด้านยาเสพติด และดำเนินการ ตรวจหาสารเสพติดให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และระดับชั้น ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง จำนวน 100 ราย ตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม รู้ทันปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัดระนอง