วันที่ 10 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ดำเนินการประชุมเตรียมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมแบร์โทนี่ อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีนายสุชีพ ช่วยแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ และครูผู้สอนยุวกาชาด เข้าร่วมการประชุมจำนวน 35 คน