วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ได้ดำเนินการประชุมโครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565  โดย นางอรัญญา อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว และมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  ครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อเตรียมดำเนินการจัดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565