วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นางอรัญญา อินอ่อน  รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมภูธารารีสอร์ท จังหวัดระนอง