วันที่ 21 มิถุนายน 2565  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ได้ดำเนินการจัดการประชุมโครงการสร้างและเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2565  ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางอรัญญา อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการประชุมฯ  ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการฯ  หน่วยงานทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง