สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 4 ราย โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 27 มิถุนายน 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง