สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง จัดประชุมคณะกรรมการ กลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ห้องประชุมแบร์โทนี่ โรงเรียนศรีอรุโณทัย โดยมีว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานการประชุม